Sİyah Hareketİ

Samsun İnsani Yardım Harekati

Gönüllü Kimdir?

GÖNÜLLÜ:

Sahip olduğu fiziki güç, maddi imkan, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını SİYAHAREKETİ'NİN olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir. 

SAMSUN İHH, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir, SİYAHAREKETİ'Nİ misyonuyla birlikte var eden, varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir. Gönüllü; fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır. 

*Her SAMSUN İHH Gönüllüsü vicdani, dini ve sosyal sorumluluğunu yerine getirme amacıyla hareket eder. 

*SAMSUN İHH Gönüllüsü" eşittir "Hayır ve iyilik Gönüllüsü" demektir. 

*SAMSUN İHH Gönüllüsü merhametlidir, erdemlidir ve herkesi merhametli ve erdemli olmaya çağırır. 

*SAMSUN İHH Gönüllüsü yakın çevresinde ve dünyanın herhangi bir yerinde mağdur, muhtaç durumda olana yardım elini uzatmayı görev bilir. 

*SAMSUN İHH Gönüllüsü, etrafındaki her türlü değeri (emeğiyle, yeteneğiyle, becerisiyle, çevresiyle, her türlü taşınır-taşınmaz malı ile; bileğinin, kaleminin, sözünün gücü ile) yardım ve dayanışma için yönlendirir. 

*SAMSUN İHH Gönüllüsü, Siyahareketi'nin misyonuna hizmet eden her türlü çalışmayı teklif eder ve bu çalışmalarda Siyahareketi'nin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde görev alır.