Sİyah Hareketİ

Samsun İnsani Yardım Harekati

Çalışma İlkelerimiz

 1. İLAHİ SINIRLARA RİAYET: Siyahareketi, hayra köprü olduğu her türlü faaliyetinde  İnsani ve İslami sınırları ihlal etmemeyi taahhüt eder.    

2. EMANETE SADAKAT: İnfak, zekat, sadaka, bağış, hibe vb. gibi tüm yardım  kalemlerini birer emanet bilir ve amacına uygun olarak her birini kendi yerlerine ulaştırmayı ilke edinir.         

3.AHDE VEFA: Veren elin şartını bir ahit, bu ahde vefayı da bir görev telakki eder ve "vakfedenin şartı Şâri’in nassı gibidir" ilkesiyle hareket eder.   

4.ŞEFFAFLIK: Veren ele “sen ver gerisini sorma” diyen tavra pirim vermeyerek, “ver ve takip et” ilkesini benimser. Bunun için de şeffaflık ve hesap verebilirlik vasfına son derece riayet eder.

5.İNSAN ONURUNA HÜRMET: Alan elin bir insana ait bir el olduğunu bilir,"Hz. insanın" keramet, izzet ve hürmetini zedeleyecek bir tavır ve tarzdan mümkün olduğunca kaçınmayı görev bilir.

6.REDD-İ ASABİYET: Yardıma muhtaç olan ırkına, kavmine, kabilesine, mezhebine, meşrebine dini tercihine, cinsiyetine, kişisel tercihlerine bakmaksızın yardımına koşar ve bu ilkesinden asla taviz vermez

7. REDD-İ SİYASET: Derneğimiz faaliyetini siyasi mülahazalara göre değil, İnsani ve İslami  ilkelere göre yapar. Kendini gündelik politikanın geçici ve uçucu  diliyle sınırlamaz, bağlı olduğu değerler sistemi neyi gerektiriyorsa,  Öyle davranmayı ilke edinir.      

8. DAVET VE ÜLFET: İnsanlık ortak paydasında muhtaç, mahrum ve mağdur olanlara yapacağı her yardımı "MÜELLEFE-İ KULUB" kontenjanı çerçevesinde  yapar ve bunu sözde bırakmayarak her tür basılı, sesli, görüntülü yayınlarla insanlığın değişmez değerlerine kalpleri ısındırmayı ilke edinir.     

9. MUAVENET: Yardımlaşma ahlakının toplumun her kesimine yayılması ve bu konuda ortak bir bilinç oluşması için tüm kitle iletim ve iletişim araçlarını kullanmayı, hizmet içi eğitim  Ribat, forum, panel, konferans, vs. gibi tüm enstrümanları kullanır.