Sİyah Hareketİ

Samsun İnsani Yardım Harekati

1.Kimlik gözetmeksizin tüm insanlığı kucaklar.

2.Savaşların, işgallerin, açlık, susuzluk ve doğal afetlerin yaşandığı coğrafyalardaki insanlara elinden geldiğince insanca yaşamaları için her türlü yeme, içme,giyinme, barınma gibi tüm ihtiyaçları gidermeyi amaçlar.

3.Yoksulluk ve cehaleti ortadan kaldırmayı amaçlar

4.Kendisiyle ve çevresiyle barışık daha kişilikli ve kendi sorumluluğunun bilincinde bir nesil yetiştirmeyi amaçlar.

5. Misyonu:

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.
İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.