Azime-İsmail Gökgöz Camimiz cemaati ile buluşmak için günler sayıyor.

Allah-u Ekber
 
Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve sadece Allah’tan korkan kimseler gerçek mânada îmâr edebilir. Doğru yola ermiş olmaları umulanlar işte bunlardır. (Tevbe / 18. Ayet)
 
Yeryüzünde unutulmuş, unutturulmaya çalışılan adına "Mazlum Coğrafyalar" dediğimiz bölgelerin imarı ve inşaası için karınca kaderince çalışmalarımız devam ediyor.
 
Siyahareketi Derneği olarak Afganistan Türkmen Kuduk Köyünde böyle güzel bir çalışmamız var.
 
Azime-İsmail Gökgöz Camimiz cemaati ile buluşmak için günler sayıyor.
 
Dua ediyoruz: Rabbimiz vesile olanlardan razı olsun. Bağışçılarımızın niyetlerini makbul, dualarını kabul eylesin ve iki cihan saadeti nasip eylesin...
 
İyilik köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Üzerinden merhamet, iman, ihlas, kardeşlik ve dostluk barındıran kervanların geçtiği.