GENEL KURUL ERTELENMESİ

        DUYURU 

 

Covid 19 salgın tedbirleri kapsamında 05 12 2020 tarihinde yapacağımız olağan üstü genel kurul toplantımızı da İç İşleri Bakanlığımızın:

"17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanı'na yetki veren 7244 sayılı kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları şubat ayı sonuna kadar ertelendi."

Kararı doğrultusunda aksi bir durum söz konusu olmaması halinde 6 Mart 2021 tarihine ertelenmiştir. 

 

Kamu oyuna ve dostlarımıza duyurulur..