Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

                                                                             DUYURU

    Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Olarak, Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarih 44 No’lu Kararı gereğince 05.12.2020 Cumartesi günü Saat 14.00’da Dernek Merkezinde(Kale Mah. Kazım paşa Cad. No:18/8 İlkadım/Samsun) Dernek Organlarının seçileceği, Tüzük tadilatının görüşüleceği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

    Tüzük tadilatı nedeniyle üyelerimizin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Eğer yeterli çoğunluk sağlanmaz ise aynı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Olağanüstü Genel Kurulumuz çoğunluğa bakılmaksızın 12.12.2020 Cumartesi günü aynı saat ve yerde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Gündem

1-Açılış, Yoklama

2-Genel Kurul Divan Teşekkülü Oluşturulması

3-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporu Okunması ve İbrazı

4-Tüzük Tadilatının görüşülmesi

5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6-Dilek ve Temenniler

7-Kapanış

Tüm Üyelerimize ve Kamuoyuna saygı ile duyulur.

 

                                                                       AV. Hüseyin CERRAHOĞLU

                                                                         Yönetim Kurulu Başkanı